Mani Neumeier with...

CD (2012)  Drums: Mani NeumeierViolin: Yuji Katsui (Rovo)Bass Guitar: Chiyo Kamekawa (Yurayura Teikoku)Guitar: Shinsuke Michishita (LSD-March)Vocal: Mariko Goto...
Spinner